Zdravotně-preventivní péče

 • Stálá přítomnost fyzioterapeutky/ta – úrazy, prevence, přeměřování, léčba akutních stavů
 • Každé pondělí navíc přítomen zastřešující fyzioterapeut
  • Přeměřování disbalancí
  • Léčba akutních problémů
  • Měření srdeční frekvence
  • Přeměřování tělesného složení pomocí IN-Body
 • Úzká a plnohodnotná spolupráce s FN Plzeň