Výživový režim

 • Upravený výživovým specialistou pro sportovce
 • Hráči na internátu: 3 hlavní jídla a 2 svačiny
 • Dojíždějící hráči: stejné zajištění pouze bez večeře a druhé večeře
 • Připravená suplementace a pitný režim před, během a po tréninkové jednotce
 • Upravený režim vydávání obědů a večeří:
  • 3 kategorie hráčů podle typologie
  • Všichni stejné jídlo, ale rozdílný poměr masa a příloh
  • Oběd pro akademické hráče = 1,5 násobek běžné porce