1. 5. 2021

Trenéři akademií nabízejí svá cvičení fotbalové veřejnosti

Trenéři Regionálních fotbalových akademií FAČR vytvořili 140 cvičení pro žáky a dorost. Ty nyní dávají k dispozici všem klubům, i těm nejmenším v České republice. To vše prostřednictvím tréninkového softwaru XPS.

Cílem Regionálních fotbalových akademií Fotbalové asociace České republiky (RFA) je centralizace fotbalových talentů v kategorii čtrnáctiletých a patnáctiletých. Těm RFA poskytuje nadstandartní výchovně-vzdělávací podmínky, a optimálně je tak rozvíjí jak po stránce sportovní, tak společenské a osobnostní.

Momentálně je celkem devět regionálních akademií v osmi krajích. Strategií FAČR je mít RFA ve všech krajích.

RFA připravují hráče na základě dvouletého tréninkového programu, který je rozdělený do výukových bloků s definovanými herními principy pro všechny fáze herního děje. Díky tomuto systému vznikly desítky fotbalových cvičení, které nyní FAČR zpřístupňuje celému fotbalovému hnutí.

„Dokončili jsme tréninkové moduly pro hráče či hráčky v kategorii U14 a U15, jak pro naše akademiky, tak pro širokou veřejnost, které tato fotbalová cvičení nabízíme prostřednictvím softwaru XPS. Každý trenér, ať už je z většího nebo menšího klubu, si tam může sestavit svůj tréninkový program a aplikovat ho na své mužstvo,“ říká Karel Poborský, ředitel Oddělení elitní mládeže.

Tréninkový program, který FAČR tímto způsobem nabízí, je zaměřen na zdokonalování individuálních herních dovedností a týmové (skupinové) součinnosti.

 

„Vytvořili jsme 140 cvičení a další průběžně přidáváme. Polovina je koncipována na zdokonalování individuálních herních dovedností, které mohou fotbaloví trenéři využívat převážně směrem k mladším věkovým kategoriím. Zbytek cvičení je určen pro týmovou součinnost a trenéři je mohou využívat v mladších dorostencích nebo po určité úpravě i v kategorii staršího dorostu,“ vysvětluje Pavel Frýbort, manažer kontroly a rozvoje FAČR.

Fotbalová cvičení vytvořená profesionálními trenéry fotbalové asociace jsou prověřena praxí a vytvořena tak, aby pomohla co nejefektivnějšímu fotbalovému růstu všech mladých hráčů. Zobrazit si je můžete v počítači, ale také přímo na hřišti v tabletu či mobilním telefonu. To vše v tréninkové aplikaci XPS network.

„Je to velice jednoduché, po naimportování, které zabere trenérům jenom pár vteřin, je možné tato cvičení využívat nejen před tréninkem, ale i během něj třeba v mobilu a samotná cvičení ukazovat hráčům přímo na hrací ploše,“ říká Jiří Jakoubek, country manager společnosti Sideline Sports, která XPS vytvořila.

Každé fotbalové cvičení obsahuje jak slovní popis s klíčovými body, tak statický obrázek doplněný animací, která je pro představu trenéra i hráče velice přínosná. „Když hráčům před tréninkem nasdílíme cvičení, uvidí, co budeme dělat, jak se budou v rámci cvičení pohybovat, co bude jejich úkolem, kam si mohou nabíhat. Aplikace XPS nám trenérům obrovsky pomůže,“ svěřuje se Robert Souček, trenér mládeže TJ Sokol Jeneč, který si zmíněná cvičení i aplikaci XPS již v praxi se svým týmem vyzkoušel.

XPS network je profesionální software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. Slouží trenérům, hráčům, ale i fyzioterapeutům k maximálnímu plánování celého tréninkového cyklu.

Umožňuje vytvářet tréninková cvičení, plány, měřit výsledky, sdílet znalosti a předávat tak zkušenosti od všech, kteří fotbalu rozumějí a systém využívají. Fotbalová asociace České republiky jej koncepčně začlenila do práce s mládeží na úrovni regionálních akademií i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje do celého fotbalového hnutí včetně těch nejmenších klubů. Software XPS je nyní pro kluby k dispozici zdarma.

„Systém XPS nám pomáhá v Regionálních fotbalových akademiích analyzovat celý pracovní proces. Sledujeme řadu výkonových faktorů – od zdravotních charakteristik přes plánování a organizaci až po video analytiku, díky níž můžeme detailně pozorovat práci jednotlivců. Výsledky a vyhodnocení je pak navíc možné posílat do mobilní aplikace přímo danému hráči," vysvětluje Poborský, vedoucí Úseku Regionálních fotbalových akademií FAČR.