8. 2. 2019

RFA začínají obeznamovat rodiče s chodem Akademií

Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a nastává doba, kdy si osm Regionálních fotbalových Akademií (RFA) vybírá nové hráče pro příští školní rok. Ještě předtím je jejich chod představován rodičům potenciálních členů na seminářích v jednotlivých Akademiích.

Nanejvýš 200 nových hráčů v kategorii do 14 let v příštím školním roce přibude do Regionálních fotbalových Akademií. Fotbalová asociace České republiky se na to ve spolupráci s akademiemi připravuje už od začátku kalendářního roku.

Systém výběru hráčů podléhá dlouhodobému monitoringu trenéry Fotbalové asociace České republiky. Ti je sledují jednak v jejich klubech a zároveň na průběžných regionálních trénincích, které jsou v daných krajích přístupné pro všechny hráče ve stanoveném věkovém limitu.

Během otevřených regionálních tréninků se tvoří užší výběry a rodiče vytipovaných hráčů jsou následně zváni právě na semináře, na nichž jsou od února do dubna seznamováni s chodem a fungováním akademií.

„Zatímco na otevřené regionální tréninky může přijet každý, na prezentace k chodu akademií už v jednotlivých krajích zveme rodiče vytipovaných hráčů. Tam se detailně dozvídají o specifičnosti Akademií a jsou seznamováni s kritérii pro vstup, jejich programem či službami včetně možnosti využití internátu,“ vysvětluje Václav Mrázek, manažer RFA.

Do Akademií jsou vybíráni hráči nejen na základě svých fotbalových dovedností, ale zároveň i charakterových vlastností, mentální odolnosti a dalších klíčových atributů důležitých pro potenciální profesionální kariéru.

Aktuální dění ve všech osmi Regionálních fotbalových akademiích můžete sledovat na jejich webových stránkách a sociálních sítích.