Řekli o RFA

„Regionální fotbalové akademie vnímám jako projekt, který je jedním z esenciálních základů naší práce na fotbalové asociaci. Pokud chceme zvednout úroveň hráčů pro profesionální soutěže, musíme začít právě včasnou výchovou mladých talentů. Kromě sportovní stránky věci bych chtěl navíc vyzdvihnout celospolečenský a sociální rozměr naší práce s mládeží v akademiích. Koncept akademií je totiž založený nejen na nezbytném a nenahraditelném tréninkovém procesu. Důležité je pro nás totiž také jeho propojení se vzděláváním hráčů a snahou o jejich další osobností růst a rozvoj. Projekt RFA je pro nás, jako největší sportovní asociaci v zemi, především projektem založeným na zodpovědnosti vůči celé společnosti.“ – Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky.

„Projekt RFA je dlouhodobý, určité výsledky však jsou patrné již nyní – naši první absolventi atakují hranici seniorského fotbalu a ti nejlepší získali profesionální kontrakty. Někteří naši hráči prosadili také do juniorských reprezentačních výběrů. Věřím, že se nám podaří vychovat budoucí úspěšné generace českých fotbalových reprezentantů.“ – Karel Poborský, vedoucí Úseku akademií Fotbalové asociace České republiky.

 „Jsem velice rád, že Fotbalová asociace České republiky v projektu fotbalových akademií klade velký důraz na vzdělávání trenérů a šíření jednotné moderní metodiky s větším důrazem na všestranný rozvoj osobnosti. Velmi vítám rovněž zapojení odborníků sportovních věd. Zásadní je podle mého názoru také podmínka, že talentovaní fotbalisté, kteří jsou zařazeni do akademií, musí dosahovat uspokojivých výsledků v závěru jejich studia na základní škole. Za krok vpřed považuji také provázanost akademií s fotbalovým klubem, což je pro týmové sporty typické a navazuje to na systém soutěží.“ – Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

„Regionální fotbalová akademie mi toho dala rozhodně podstatně víc, než vzala. Působení v ní hodnotím maximálně pozitivně. Vnímám to tak, že jsem se zlepšil v mnoha fotbalových oblastech. Moc rád vzpomínám i na společný turnaj akademií o pohár Karla Poborského, který jsme hráli v Českých Budějovicích. To byl skvělý zážitek.“ – Lukáš Horníček, absolvent Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje a brankář portugalského SC Braga.