Předvýběr talentů

Cílem předvýběrů

 1. Včas najít talentované hráče v kraji
 2. Umožnit kvalitní tréninkově vzdělávací proces + osvěta
 3. Zdravotní péče o hráče
 4. Zapojit více klubů v kraji do výchovy talentů, zvýšení kvality spolupráce a komunikace mezi kluby (změna místa tréninku vybraných hráčů)

Sudé týdny - kategorie U12

 • Každé sudé pondělí
 • 7 trenérů akademie + trenéři PTM + reprezentační trenéři
 • Zasáhnout celý kraj – cca 100-120 hráčů
 • V Plzeňském kraji 4 satelitní místa
 • V KV kraji 2 satelitní místa

Liché týdny - kategorie U13

 • Každé liché pondělí
 • Věnovat se 30-35 vybraným hráčům v kraji
 • Rotace celého aparátu po satelitní městech – vždy jen v jednom