25. 4. 2017

Kolik máš tuku? A ty svalů? Ljevakovič se poměřil s akademikem i hercem Hamplem

Správná a dostatečná strava, a také zdravá hlava jsou nedílnou součástí fotbalového výkonu. A tak se Sportovně-technické oddělení Fotbalové asociace ČR (FAČR) v rámci svého projektu Regionálních fotbalových akademií (RFA) pustilo do velmi zajímavého srovnání.

Vedle sebe postavilo předního prvoligového fotbalistu, dále herce, fotbalistku a člena výběru U15 RFA Ústeckého kraje. 

Do projektu s výživovým poradcem Pavlem Suchánkem, který spolupracuje se specializovaným lékařským pracovištěm IKEM, a také psycholožkou Martou Boučkovou, se zapojil lídr fotbalových Teplic Admir Ljevakovič. Ten podobné měření ze své hráčské kariéry zná, přesto dostal řadu zajímavých informací o svém těle i stravě. V podstatě koloritem už byl proces pro akademika Roberta Klepáčka, který měřením prochází pravidelně, podobně jako ostatní členové všech RFA. Naopak zcela nová byla tato zkušenost pro Adélu Motyčkovou, která hraje 2.ligu ženského fotbalu a také herce a ambasadora RFA Ladislava Hampla, jenž absolvoval zároveň psychologickou prověrku u specialistky RFA Marty Boučkové. A jak to všechno dopadlo?

Nejprve se podíváme na výsledky měření tělesného složení, které připravil Pavel Suchánek.

„V rámci práce ve fotbalových akademiích se mimo jiné velmi zaměřujeme na zdravý rozvoj hráče a jeho tělesné konstituce. Každý hráč akademie podstupuje pravidelně několikrát ročně měření tělesného složení, což se někdy nesprávně popisuje, jako měření tělesného tuku. Ale to je nepřesné, protože daleko důležitějšími parametry, které sledujeme, je množství svalové hmoty a kvalita a pevnost kostí, a jak se tyto hodnoty mění v čase. To proto, abychom předcházeli zraněním, únavovým zlomeninám a vyčerpání. Proto je u každého hráče dlouhodobě preferováno množství svalové hmoty, které by mělo být na úrovni cca 110% - 115% hodnoty, kterou měříme u osob stejného věku a pohlaví, které ovšem nemají tak vysokou sportovní zátěž“, vysvětluje Suchánek a přidává další parametry. „Horní hranici v množství preferujeme i v případě kostní hmoty a snažíme se této hodnoty dosáhnout a udržet ji. Což je někdy obtížné díky velké rychlosti růstu sportovců na akademiích. Procentuální podíl tělesného tuku je tak až na třetím místě, zde totiž může docházet ještě k jedné paradoxní situaci. Hráč může mít více tělesného tuku ne proto, že je „tučnější“, ale kvůli nedostatku svalové hmoty. Při dopočtu do 100% tak může být podíl tuku překvapivě vyšší. V těchto případech se snažíme navýšit množství svalové hmoty a následně se pak podíl tuků na celkovém složení těla sníží“.


Všichni účastníci byli změření přístrojem In Body S10. Jde o nejpřesnější přístroj, který měří tělesné složení metodou bioimpedance. Přístroj je šestifrekvenční a jeho specialitou je stanovení fungování lymfatického systému. A zde jsou výsledky, s krátkým hodnocením Pavla Suchánka.

Admir Ljevakovič – 32 let, ligový hráč

Výška                                               179,5cm
Hmotnost                                          74kg
Množství aktivní svalové hmoty       36,1 kg tj. 108%
Množství tuku                                   10,4 kg tj. 14,1% tuku
Množství kostní hmoty                     3,72 (skvělá hodnota doporučení cca 3,71 kg)

Lymfatický systém zcela v pořádku, žádné otoky, bez zranění. Velmi dobrá hodnota aktivní svalové hmoty. Procentuální podíl tělesného tuku je bez problémů, pokud hráč nabere svalovou hmotu, tak se podíl tuku na tělesné hmotnosti přiblíží ideální hodnotě 12%.  Admir má velmi dobrou kostní sílu a hustotu. Množství vnitrobřišního tuku je také ideální. Doporučil bych ve spolupráci s fyzioterapeutem pracovat na svalových dysbalancích.

Ladislav Hampl – 35 let, herec

Výška                                               176,5cm
Hmotnost                                          79kg
Množství aktivní svalové hmoty       40,2 kg tj. 123%
Množství tuku                                   9,5 kg tj. 12% tuku
Množství kostní hmoty                     3,93  (skvělá hodnota doporučení cca 3,59 kg)

Lymfatický systém v skvělém stavu. U Ládi je trochu problém, kdyby musel hrát v záloze, kde se musí opravdu hodně běhat. Množství svalů je opravdu vysoké a tím pádem je velká spotřeba kyslíku a energie. V záloze by díky tomu byl brzy unavený, takže musí do útoku J.

Klepáček Robert – 14 let, člen RFA U15

Výška                                               184cm
Hmotnost                                          70kg
Množství aktivní svalové hmoty       36,9 kg tj. 104%
Množství tuku                                   4,7 kg tj. 6,7 % tuku
Množství kostní hmoty                     3,87  (skvělá hodnota při doporučení cca 3,9kg, neboť Robert je ve věku, kdy rychle roste. Je zřejmé, že dodržuje jídelníček jak na akademii, tak i na soustředěních reprezentace mimo akademie)

Lymfatický systém signalizuje nedávné zranění na pravé noze, které se odráží také v mírné dysbalanci. S fyzioterapeutem je třeba řešit svalové dysbalance v horní části těla.

Motyčková Adéla – 16 let, fotbalistka

Výška                                               164,5cm
Hmotnost                                          56kg
Množství aktivní svalové hmoty       110%
Množství tuku                                   7,4 kg tj. 13,1% tuku (skvělá hodnota u ženy)
Množství kostní hmoty                     2,86  (výborná hodnota při doporučení cca 2,76 kg)

Lymfatický systém upozorňuje na nerovnováhu na pravé noze, což je důsledek prodělaného zranění a měření ukazuje, že zatím není zcela doléčené. Výsledky Adély jsou ovšem skvělé a mohla by být příkladem pro další fotbalistky.

Psycholožka Marta Boučková se pak zaměřila především na herce Ladislava Hampla, který se pro ni stal zajímavým objektem hodnocení vzhledem ke svému povolání a jeho propojení s fotbalem. Hampl musel vyplnit několik speciálních testů podobně jako každý člen RFA a pak absolvoval také krátký pohovor, ze kterého následně vyšel jeho profil v podání Boučkové:

„Láďa podstoupil jen menší část testů, které podstupují kluci z akademií. Z testovací baterie pro základní osobnostní screening dělal dva testy-Eysenckův test temperamentu a osobnostní dotazník pro mládež HSPQ a dále si vyzkoušel motivační test, který používáme v akademiích pro sledování motivace našich kluků. Z Eysenckova testu motivace vyplyne charakteristika temperamentové složky osobnosti, která je přínosnou informací pro trenéry při tvorbě tréninkového procesu, stejně jako výsledky z HSPQ, které podrobněji mapují základní osobnostní vlastnosti (např.  uzavřenost-bezprostřednost, citová stálost-nestálost, klidnost-vznětlivost, poddajnost-průbojnost, sklíčenost-nadšenost, svévolnost-zodpovědnost, plachost-smělost, citová tvrdost-citová choulostivost, družná aktivnost-individuální zdrženlivost, sebedůvěra-sebenejistota, závislost na druhých-soběstačnost, sebevláda-nedostatek sebevlády, míra pudového napětí), jejichž znalost přispává k pohodové a efektivní práci s touto věkovou kategorií. Motivační test popisuje úroveň vybraných faktorů, které tvoří celkovou motivaci. Sledujeme zejména vlastní hodnocení kluků vytrvalosti, soutěživosti, optimismu, zvládání nervozity, kompenzačního úsilí, týmovosti, motivace uspět ve fotbale, sebedůvěry, soustředění, týmovosti, ale i vlastní hodnocení mentální přípravy a tendence k flow. 

Samozřejmě, že kluci podstupují i individuální pohovor při vstupu do RFA, který je zaměřen zejména na jejich očekávání, která mají směrem k RFA, ale i k sobě samým v rámci působení v RFA.  Další dotazníky a testy pak směrují i do oblasti postupného "zvykání si" na akademický život, a i do oblasti vzájemných vztahů, které se v akademických týmech utvářejí. A ty samozřejmě Láďa neabsolvoval vzhledem k tomu, že byl v RFA jen "na skok"

Všichni účastníci testování si celý den užili a při srovnání svých výsledků se bavili nad jednotlivým ukazateli. Důležité bylo, že byli všichni se svými hodnotami spokojeni a dostali také rady, jak drobné nedostatky odstranit.

„V poslední době jsem na sobě začal víc pracovat hlavně co se týče stravy. Myslím, že je to znát a osobně se cítím i lépe. Hraju v útoku, takže svaly asi moc shazovat nebudu J. Vždycky jsem si ale myslel, že jsem spíš takovej melancholik, takže to vyhodnocení od Marty mě malinko překvapilo. Ale v podstatě všichni v životě hrajeme určité role a já díky svému povolání tím spíš, takže s tím umím možná lépe pracovat“, usmívá se Hampl.