1. 9. 2020

Akademie vstupují do nového školního roku s novinkami

Regionální fotbalové akademie FAČR (RFA) vstupují do nového školního roku. Ten s sebou přináší několik novinek. Do akademií se například v pilotním projektu začlení i dívky, v realizačních týmech některých RFA se nově objeví kondiční trenéři a zavádí se tréninkové moduly.

Cílem Regionálních fotbalových akademií Fotbalové asociace České republiky je centralizace fotbalových talentů v kategorii čtrnáctiletých a patnáctiletých.

Těm RFA poskytuje nadstandartní výchovně-vzdělávací podmínky, a optimálně je tak rozvíjí jak po stránce sportovní, tak společenské a osobnostní.

Dívky v akademiích

Dosud byly akademie určeny až na výjimky chlapcům, nyní by se měla děvčata stát pevnou součástí RFA. „V Pardubickém kraji se rozeběhne pilotní projekt. Do chlapeckého kolektivu jsme přivedli čtyři dívky, které mají kvalitu a kterým se chceme věnovat a chceme jim dát šanci, aby se zlepšovaly,“ popisuje Karel Poborský, ředitel Úseku elitní mládeže a vedoucí RFA FAČR.

Ve školním roce 2020/2021 se bude projekt s dívkami v pardubické akademii testovat, později by se měl rozšířit i do dalších osmi RFA. „Rok si to budeme analyzovat, co to s sebou přináší, jaká to má úskalí, abychom v září 2021 byli schopni tento projekt s talentovanými dívkami otevřít i v dalších akademiích,“ dodává Poborský.

Tréninkové moduly

Akademie vstoupí do nového školního roku také s tréninkovými moduly, tedy vzorovými cvičeními, které jsou jednotné pro všechny RFA.

„Společně s šéftrenéry a trenéry jsme vytvořili vzorová cvičení v rámci dvouletého cyklu v RFA. Máme tréninkový program, který obsahuje tematicky dané moduly a herní principy, které by se měly ve zvolených cvičeních vyskytovat v co nejvyšší míře,“ vysvětluje Pavel Frýbort, manažer rozvoje a kontroly FAČR.

Jde tedy o dlouhodobé a postupné plánování učebního procesu v tematických blocích (modulech), kdy jsou v rámci jednotlivých bloků zdůrazňovány vybrané herní principy vyskytující se v herním ději.

Šéftrenéři a trenéři RFA vytvořili celkem 145 cvičení, během nichž v bude v rámci jednotlivých témat (modulů) hráč intenzivně procházet opakovanými podněty (herními principy), které budou co nejvíce optimalizovat jeho vhled do hry.

Tento způsob plánování prostřednictvím tréninkových programů je v rámci Česka ojedinělý, trenérský tým RFA v čele s Pavlem Frýbortem se při jeho tvorbě inspiroval nejen vlastními zkušenostmi, ale také programy elitních mládežnických zahraničních akademií.

„Míra účinnosti těchto tréninkových modulů bude průběžně kontrolována na základě diagnostiky tělesné výkonnosti, také jinak terénních testů. Rovněž ji budeme vyhodnocovat v rámci pololetního hodnocení hráče a závěrečným vysvědčením bude evaluace hráče a týmu nezávislou expertní skupinou na Akademie Cupu, kterým hráči uzavírají své působení v akademiích,“ doplňuje Frýbort.

V nejbližších měsících budou navíc všechna cvičení zpřístupněna všem trenérům a široké fotbalové veřejnosti prostřednictvím systému XPS.

Kondiční trenéři

V realizačních týmech dvou akademiích se v rámci personálních změn objeví v testovacím projektu kondiční trenéři. Týká se to RFA Plzeňského kraje a RFA Olomouckého kraje.

„Tento rok spustíme pilotní projekt v Plzni a Olomouci a budeme mít dost času na to si to vyhodnotit a od září 2021 se k tomu nějak postavit. Vše ale směřuje k tomu, že kondičního trenéra, specialistu na pohyb, budeme potřebovat. Navíc chceme nakoupit další měřící a analytickou techniku a budeme potřebovat někoho, kdo to bude v akademiích řídit a koordinovat,“ říká Poborský.

Úkolem kondičních trenérů v akademiích bude pracovat s rozdílností v tempu biologického zrání. Hráči RFA jsou ve věku, kdy procházejí obdobím dynamického růstu, což je potřeba individuálně zohlednit a přistupovat k nim rozdílně.

Kondiční trenéři se rovněž zaměří na kvalitu pohybových schopností a dovedností, zejména na techniku běhu. Hráči by se měli naučit běhat biomechanicky správně, aby mohl být rozvinut jejich potenciál do budoucna. Správná technika běhu též funguje jako prevence před zraněním.